KDO JSME

   Občanské sdružení Soběšice dětem vzniklo v létě roku 2005, Ministerstvem vnitra ČR bylo zaregistrováno 30. srpna 2005.

   Naším cílem je podporovat rozvoj volnočasových aktivit na území Brno-Soběšice, především: 

provozovat klub maminek Klubíčko, umožnit setkávání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí a rozvinout výměnu vzájemných zkušeností,

získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,

pomáhat rozvoji klubových a sportovních aktivit dětí a mládeže a přispět k rozvoji občanské vybavenosti v Brně-Soběšicích,

spolupracovat s Úřadem městské části Brno-sever a ostatními právními subjekty v Soběšicích.

Občanské sdružení se v minulosti také zasazovalo o rozšíření místní mateřské školy, která svými parametry neodpovídala potřebám Soběšic a spádové obce Útěchov (rekonstrukce proběhla v r.2006) a snažilo se přispět k vybudování tělocvičny při ZŠ Zeiberlichova (do provozu uvedena v r.2012).

tisk