Program Klubíčka

obrazek obrazek obrazek

   Nejdříve se přivítáme…             …zacvičíme si s říkadly…                 …zatancujeme si…

obrazek obrazek obrazek

   …pohrajeme si s padákem…            …zazpíváme si…                  …procvičíme si prstíčky…

obrazek obrazek obrazek

   …podíváme se na pohádku…         …namalujeme si obrázek…      …na rozloučenou dostaneme

                                                                                                               razítko.

tisk