Dětská nemocnice

DUBEN 2008
Ve spolupráci s vedením FN Brno a Nadačním fondem Modrý hroch vznikla nová verze informačních letáků S DÍTĚTEM V NEMOCNICI

Letáky jsou umístěny ve vstupní hale PDM Černopolní, před ambulancemi a na lůžkových odděleních PDM. Nově uvádí informace k regulačním poplatkům, odráží změny v platbách rodičů při hospitalizaci s dítětem od ledna 2008 (možnost indikovaného pobytu rodičů u dětí do dosažení 2 let bez ohledu na diagnózu, poplatek za jakékoliv lůžko na pokoji dítěte pro samoplátce za 310 Kč/noc), upozorňuje rodiče, kteří chtějí docházet ke svému dítěti mimo návštěvní hodiny na domluvu pravidel (časový rozvrh, střídání osob) s ošetřujícím lékařem v rámci tzv. „Celodenního pobytu“.

LISTOPAD 2007
Ve středu 21. 11. 2007 proběhlo 4. setkání představitelů FN Brno, zástupkyň mateřských center a rodičovské veřejnosti. Děkujeme za hojnou účast.

ČERVEN 2007
Vznikla definitivní grafická i textová podoba letáku „Informace pro rodiče“, který bude do konce měsíce června umístěn před dětská lůžková oddělení FN Brno. Děkujeme všem, kteří se na realizaci podíleli. grafická podoba INFORMACÍ PRO RODIČE

KVĚTEN 2007
Ve středu 16.5. 2007 proběhlo 3. setkání představitelů FN Brno, zástupkyň mateřských center a rodičovské veřejnosti. Děkujeme za hojnou účast.

ZÁPIS Z BESEDY 16. 5. 2007

DUBEN 2007

  Ve spolupráci s vedením FN Brno byla dokončena tvorba letáčku, který informuje o možnostech pobytu rodičů na dětských lůžkových odděleních FN Brno. Text odráží reálné možnosti pobytu rodičů a návštěv ve FN Brno k 1. 5. 2007. Letáček bude v průběhu května umístěn u vchodů na jednotlivá lůžková oddělení Černopolní 9, 22a.

  Připravili jsme text o této iniciativě a ve spolupráci s vedením FN Brno pozvánku na květnovou besedu. Pokud nás chcete podpořit, vytiskněte letáčky a po domluvě jej umístěte v čekárnách ordinací dětských lékařů, v klubech maminek, mateřských a základních školách. Děkujeme.
PŘEDSTAVENÍ INICIATIVY
POZVÁNKA NA BESEDU 16. 5. 2007

BŘEZEN 2007

  Vytvořili jsme www stránky pro větší informovanost rodičů a zdravotníků.

WWW.DITEVNEMOCNICI.CZ

LEDEN 2007

  Vedení FN Brno zrušilo požadavek tzv. „potvrzení o bezinfekčnosti“. Toto potvrzení bylo v minulosti požadováno po některých rodičích usilujících o hospitalizaci s dítětem na Klinice dětských infekčních nemocí.

PROSINEC 2006

  V úterý 5. prosince 2006 předaly zástupkyně jihomoravských mateřských center deset nových rozkládacích lehátek pro rodiče hospitalizovaných dětí. Lůžka byla rozmístěna na sedm oddělení Pracoviště dětské medicíny Fakultní nemocnice Brno, kde budou sloužit rodičům, kteří chtějí přespávat přímo u lůžek svých nemocných dětí. Lehátka v hodnotě 40 000 Kč nakoupila a nemocnici darovala mateřská centra z Jižní Moravy. Hana Beránková z mateřského centra Studánka v Tišnově popsala iniciativu mateřský center těmito slovy: „Chceme, aby nemocné děti nemusely zůstávat v cizím prostředí samy, odloučené od svých blízkých. Dnešní akce a umístění desítky lůžek pro rodiče na pokojích je výsledkem dosavadního otevřeného dialogu se zdravotníky.“

LISTOPAD 2006

  Na druhém setkání rodičů a zástupců mateřských a rodinných center a Nadačního fondu Klíček s vedením FN Brno byly představeny probíhající semináře věnované komunikaci zdravotníků s dětskými pacienty a jeho rodiči. Ze strany FN Brno došlo k úpravě webových stránek a vnitřních pokynů upřesňujících pobyt rodiče, který celodenně doprovází své dítě.

  Další setkání bylo domluveno na měsíc květen 2007.

                                                        ZÁPIS Z BESEDY 28.11.2006 

ČERVEN 2006

  Vedení FN Brno reagovalo na zaslaný dopis vstřícně a výsledkem navázané spolupráce byla beseda rodičů a zástupců mateřských a rodinných center s ředitelem FN Brno. Besedy se zúčastnili také zástupci Kanceláře ombudsmana a Nadačního fondu Klíček. Jednalo se o výše uvedených bodech a byl navržen další postup spolupráce.

                                                        ZÁPIS Z BESEDY 13.6.2006 

KVĚTEN 2006                                   Leták mateřských center

   Tato iniciativa se zrodila v mateřských centrech na základě výměny zkušeností, které mají maminky s tím, jak jsou přijímáni ve FN Brno rodiče – průvodci hospitalizovaných dětí. Protože tyto zkušenosti nejsou vždy dobré, napsali zástupci mateřských a rodinných center vedení FN Brno otevřený dopis, ve kterém navrhli kroky pro zlepšení situace:

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ při přijímání dětí do nemocnice vždy informovat rodiče o možnostech jejich hospitalizace s dítětem a aktivně je povzbuzovat k tomu, aby s dětmi zůstali podle svých možností co nejdéle

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ na lůžkových odděleních a u příjmu umístit leták, kde budou rodiče srozumitelně informováni o všech možnostech, jak doprovázet děti v průběhu jejich hospitalizace v nemocnici

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ zvyšovat lůžkové kapacity pro rodiče, které jsou v současné době nedostačující tak, aby jejich nedostatek nebyl důvodem k odmítnutí rodiče

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ zlepšit komunikaci a informovanost jednotlivých rodičů při příchodu na oddělení

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ zvážit změny v systému pravidel přijímání objednávek na ambulance, kde jsou nyní několikahodinové čekací doby

                                                        DOPIS VEDENÍ FN BRNO

tisk