OTEVŘENA MŠ SÍČKA

Název:  Otevřena Mateřská škola Síčka

Média:  Severník – informační bulletin pro městskou část Brno-sever

Datum:  leden 2007

   Text:  Poslední předvánoční pondělí byla předána mateřská škola v ulici Síčka v Soběšicích.              Původní škola měla pouze jedno oddělení o kapacitě 27 dětí, která však byla již cca              15 roků nedostatečná. Rodiče ze Soběšic a Útěchova byli nuceni své malé děti vozit do              mateřských škol na Lesnou. Navíc v posledních letech v Soběšicích přibývá bytových a              rodinných domů, kam se stěhují mladé rodiny, takže je předpoklad, že zájem o umístění              dětí do mateřské školy se bude zvyšovat.

             Budova mateřské školy byla postavena cca před 80 lety jako přízemní rodinný domek.              V 60.letech minulého století byl objekt přebudován na mateřskou školu. Původní bytové              prostory se přizpůsobily pro provoz jednoho oddělení mateřské školy a byla provedena              přístavba herny. Postupem času stavebně technický stav i vybavení přestaly vyhovovat              současným požadavkům, a to jak po stránce kapacitní, tak i hygieny provozu.

             Již před 12 lety byla vypracována studie na půdní nástavbu MŠ, kde se počítalo s              přístavbou jednoho oddělení. Celková kapacita školy tak měla dosáhnout 56 dětí. Chyběly              však finanční zdroje.

             Teprve v loňském roce se podařilo voleným zástupcům městské části zajistit účelovou              dotaci z ministerstva financí ČR. Zbytek poskytl Magistrát města Brna a také městská              část.

             Finanční prostředky však byly schváleny až v létě s podmínkou vyčerpání v roce 2006.              Stavba tak byla zahájena v srpnu. Přesto se dík projektantovi ing.arch.Tihelkovi, ing.Janu              Patočkovi, vedoucímu oddělení investic ÚMČ Brno-sever, a samozřejmě také firmě PS              STAV Brno s.r.o., podařilo během tří měsíců provést náročnou rekonstrukci včetně              úspěšné kolaudace.

             Zdvojnásobila se užitná plocha mateřské školy a tak i její kapacita. Celková hodnota              investice je sedm a tři čtvrtě milionu koru.

             „Chtěli bychom u příležitosti znovuotevření naší mateřské školy jménem dětí, rodičů a              vedení školy poděkovat všem, kdo se na této stavbě podíleli. Především místostarostce              městské části Brno-sever Mgr.Zdeňce Tůmové a kolektivu ÚMČ, ale také pracovníkům              Magistrátu města Brna, kteří se nemalou mírou podíleli na vybavení mateřské školy,“ řekla              PaedDr.Alena Zanettiová, ředitelka školy.

tisk