OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ FN BRNO

   MUDr. Jan Burian, ředitel FN Brno                                           V Brně 12.5. 2006

  Vážený pane řediteli,

  obracíme se na Vás jménem mateřských center z Jihomoravského kraje, která v současné době navštěvují stovky maminek malých dětí denně. 

  Rozhodly jsme se společně podat tento podnět, protože se často setkáváme s ženami – matkami, které mají špatné (ale i dobré) zkušenosti s tím, jak přijímá Vaše nemocnice rodiče – průvodce hospitalizovaných dětí. Na základě příběhů, které jsme si v mateřských centrech vyslechly, jsme nabyly přesvědčení, že se v brněnské Fakultní dětské nemocnici stále nedodržují základní lidská práva deklarovaná v Chartě lidských práv a zejména v Chartě práv dětí v nemocnici. Naše společná iniciativa vychází z toho, že se v mateřských centrech snažíme poskytovat rozsáhlé poradenství rodinám a svými aktivitami připíváme k změnám ve společnosti tak, aby byla stále víc přátelská rodině.

  V dětské nemocnici se toho v poslední době hodně změnilo, což jako matky oceňujeme. Uvědomujeme si také, že jde jistě o velice náročný úkol, skloubit profesionální zdravotnickou péči s osobním a láskyplným postojem rodičů, přesto je zřejmé, že děti daleko lépe snáší pobyt v nemocnici, pokud je doprovází blízká osoba. 

  Chceme Vám jako široká základna rodičů pomoci najít cestu k přátelskému přijímání rodičů ve
Vaší nemocnici a zároveň máme v úmyslu poskytovat podrobné poradenství rodičům, kteří příjdou
do našich center s prosbou o pomoc při problematickém přijetí do Vaší nemocnice.

  Konkrétní změny, které navrhujeme jsou:

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ při přijímání dětí do nemocnice vždy informovat rodiče o možnostech jejich hospitalizace s dítětem a
aktivně je povzbuzovat k tomu, aby s dětmi zůstali podle svých možností co nejdéle.

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ na lůžkových odděleních a u příjmu umístit leták, kde budou rodiče srozumitelně informování o všech možnostech, jak doprovázet děti v průběhu jejich hospitalizace v nemocnici. Nabízíme, že je vyrobíme na vlastní náklady.

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ zvyšovat lůžkové kapacity pro rodiče, která je v současné době nedostačující tak, aby jejich nedostatek nebyl důvodem k odmítnutí rodiče. Jsme ochotné pomoci při shánění nezbytných finančních prostředků.

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ zlepšit komunikaci a informovanost jednotlivých rodičů (např. prostřednictvím herního specialisty) při příchodu na oddělení.

<img src=„vzhled/styl-modern-world/img/kostka.gif“ hspace=„5“ zvážit změny v systému pravidel přijímání objednávek na ambulance, kde jsou nyní několikahodinové čekací doby.

  Připravujeme také osobní setkání rodičů z mateřských center, zástupkyně ombudsmana paní Anny Šabatové a zástupců Nadačního fondu Klíček, kde se můžeme dohodnout na konkrétních krocích, které povedou ke společnému cíli – samozřejmému pobytu rodičů s jejich nemocnými dětmi v brněnské Fakultní dětské nemocnici.

Za mateřská centra z Jihomoravského kraje:

  Hana Beránková – koordinátorka MC Studánka Tišnov, tel: 549 440 291, 724 709 750
  Michaela Walsbergerová – jednatelka MC Klokánek Brno, tel: 737 372 138
  Daniela Pevná – radní Sítě MC v ČR a koordinátorka za Jihomoravský kraj, tel: 732 900 111

Dne 12. 5. 2006 podepsaly tento podnět zástupkyně z:

        Mateřského centra Kamarád Kyjov
        Mateřského centra Boskovice
        Rodinného centra Čtyřlístek, Višňové u Znojma
        Klubu maminek Sluníčko Spešov
        Centra pro matku a dítě Blansko
        Mateřského centra Adámek, Adamov
        Centra pro rodinu Hodonín
        Mateřského centra Radost Vyškov
        Mateřského centra Obláček Brno
        Mateřského centra Žirafa, Bílovice nad Svitavou
        Rodinného centra Maceška, Znojmo
        Mateřského centra Kuřátka Brno
        Centra pro rodiče, prarodiče a děti Letovice
        Mateřského centra Studánka Tišnov
        Mateřského centra Klokánek Brno

tisk