ŠKOLKA V SOBĚŠICÍCH DOSTALA NOVÝ KABÁT

Název:  Školka v Soběšicích dostala nový kabát

Média:  Brněnský Metropolitan

Datum:  únor 2007

   Text:  Koncem loňského roku byla slavnostně předána nově zrekonstruovaná              mateřská škola Síčka v Soběšicích.

             Původní školka měla pouze jedno oddělení, kde bylo umístěno až dvacet sedm dětí.              Kapacita však více než patnáct let nedostačovala (počet přihlášených dětí se za              posledních pět let pohyboval kolem třiceti osmi v každém roce). Rodiče tak byli nuceni              malé děti vozit do mateřských škol na Lesnou. Navíc se v posledních letech rozrůstá              výstavba bytových a rodinných domů, kam se stěhují mladé rodiny, a dalo se tedy              předpokládat, že zájem o umístění dětí se bude zvyšovat.

             Budova mateřské školy byla postavena před osmdesáti letya jako přízemní rodinný              domek. V šedesátých letech minulého století byl objekt přebudován na školku a bytové              prostory přizpůsobeny pro provoz jednoho oddělení, přistavěna byla také herna.

             Postupem času stavebně-technický stav i vybavení budovy přestaly vyhovovat              požadavkům, a to jak po stránce kapacitní, tak i hygieny provozu (kapacita oddělení je              20–24 dětí). Před dvanácti lety byla sice vypracována studie na půdní vestavbu              mateřské školy, kde se počítalo se zřízením dalšího oddělení, chyběly však peníze.

             Kromě nutnosti rozšíření školky obdrželo vedení městské části Brno-sever i požadavek              na vybudování tělocvičny při základní škole v Zeiberlichově ulici. Při žádosti o účelovou              dotaci jsme pečlivě zvažovali, kterému z těchto požadavků vyhovět, a nakonec jsme se              rozhodli pro rekonstrukci mateřské školy. Když se podařilo získat účelovou dotaci              z Ministerstva financí ČR a začala rekonstrukce, vedení radnice s uspokojením              konstatovalo, že předvídavost se vyplatila. Zbytek potřebných peněz poskytl              Magistrát města Brna a také městská část.

             Stavět se začalo v srpnu loňského roku a během tří měsíců se podařilo provést              náročnou rekonstrukci včetně úspěšné kolaudace. Užitná plocha se zdvojnásobila,              prosvětlila se herna, výdejna a jídelna dostaly nové vybavení a zmodernizovaly se              i ostatní prostory. Mateřská škola má nová okna i střechu a dostala veselý barevný              kabátek. Celková hodnota investice je sedm a třičtvrtě milionu korun.              

tisk