REKONSTRUKCE MŠ

ZIMA 2007

  Dne 15.1.2007 zahájila Mateřská škola Síčka provoz ve své nově zrekonstruované budově. Kapacita MŠ se díky rekonstrukci zvýšila o 13 nových míst (z dosavadních 27 dětí na 40).

Otevřena Mateřská škola Síčka

Školka v Soběšicích dostala nový kabát

JARO 2006

   Dne 10. 3. 2006 se uskutečnila v mateřské škole v Soběšicích námi iniciovaná schůzka nad architektonickou studií rekonstrukce MŠ za účasti místostarostky MČ Brno-sever, Mgr. Tůmové, ing. arch. Tihelky (autora studie), ředitelky ZŠ a MŠ, Mgr. M. Mifkové, vedoucí učitelky MŠ paní Gřundělové, paní učitelky MŠ Havlíčkové, rodičů a zástupců sdružení Soběšice dětem (Ing. Kalný, Mgr. Rožcová, Mgr. Vantuchová, p. Zelený).

PODZIM 2005

   V souladu s naším cílem jsme se snažili angažovat v jednáních ohledně rekonstrukce mateřské školy v Soběšicích. Účastnili jsme se setkání s představiteli úřadu MČ Brno-sever, jednali jsme s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Brno-Soběšice a koordinovali s ní svůj postup, iniciovali jsme jednání s poslancem PS PČR za náš volební obvod, všem členům Parlamentu ČR jsme také na podzim roku 2005 adresovali dopis s informacemi o situaci mateřské školy.

Dopis poslancům PS PČR

  Parlament nakonec v rozpočtu na rok 2006 schválil dotaci ve výši 5 mil. Kč určenou na rekonstrukci a rozšíření MŠ v Soběšicích.

tisk