DOPIS POSLANCŮM

Občanské sdružení „Soběšice dětem“
Klarisky 13
644 00 Brno-Soběšice 

V Brně 7. 11. 2005

Vážený pane poslanče,

   obracíme se na Vás jménem občanského sdružení „Soběšice dětem“ se žádostí o podporu dvou projektů pro občany Soběšic, patřících pod ÚMČ Brno-sever a spádové obce Útěchov.
  Naše sdružení vzniklo v srpnu 2005 s cílem vyvíjet a podporovat aktivity pro místní děti a rodiče. Chtěli bychom se zasadit o rozšíření soběšické mateřské školy a o vybudování tělocvičny při místní základní škole.
Proč chceme rozšířit mateřskou školu? V Soběšicích i Útěchově se intenzivně staví, a jak přibývá obyvatel, roste počet dětí, které stávající mateřská škola nemůže přijmout. Přednost mají podle zákona předškoláci, a tak zdejší třileté až čtyřleté děti nemají na přijetí prakticky žádnou šanci. Kdyby mohly děti chodit do školky tam, kde později půjdou do školy, snadněji naváží kontakt s vrstevníky a rodičům ubudou starosti s dojížděním.
  A proč usilujeme o tělocvičnu? Žáci zdejší základní školy cvičí v místní sokolovně. Přemísťují se k ní přes frekventovanou hlavní ulici a přesunem přicházejí o značnou část vyučovací hodiny. Navíc je technický stav sokolovny velmi špatný a nelze v ní provozovat míčové hry. Místní fotbalisté dojíždějí na zimní přípravu do města, protože ani oni v sokolovně nemohou trénovat.
  Tělocvična se základním zázemím by tedy mohla posloužit nejen základní škole, ale i mnoha dalším občanům a sportovním sdružením v Soběšicích a Útěchově. Věříme, že takové využití volného času by velmi pomohlo i prevenci drog či kriminality.

  Děkujeme za pozornost věnovanou našemu dopisu. Jsme Vám samozřejmě k dispozici, pokud budete potřebovat další, podrobnější informace o našich záměrech. Budeme vděční, pokud Vás předložené projekty osloví.

Za občanské sdružení „Soběšice dětem“

Mgr. Pavla Vantuchová
Mobil: 608 740 052

tisk